AEON Citimart Cao Thắng
Trung tâm thương mại -Chi nhánh

AEON Citimart Cao Thắng

96 Cao Thắng, P. 2, Quận 3, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
06:30 - 21:30
8,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0