Aeon Bình Tân
Yêu thích
Trung tâm thương mại -Chi nhánh

Aeon Bình Tân

1 Đường Số 17A, Bình Tân, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
3,000 - 900,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0