A'dor Cafe
Café/Dessert

A'dor Cafe

118 Đường 3 Tháng 2, P. 12, Quận 10, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 21:45
55,000 - 95,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0