A Chà Taiwan Tea - Châu Văn Liêm
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

A Chà Taiwan Tea - Châu Văn Liêm

140 Châu Văn Liêm, P. 11, Quận 5, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
09:30 - 22:00
15,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee