3P Organic - Rau Củ Quả & Thực Phẩm Hữu Cơ - Nguyễn Sơn
Shop Online -Chi nhánh

3P Organic - Rau Củ Quả & Thực Phẩm Hữu Cơ - Nguyễn Sơn

53 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0