365 Pizza Truck - Chuyên Pizza - Ngô Quang Huy
Ăn chay

365 Pizza Truck - Chuyên Pizza - Ngô Quang Huy

50 Ngô Quang Huy, P. Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
16:00 - 23:59 | 11:00 - 14:00
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee