134 - Sinh Tố & Nước Ép
Café/Dessert

134 - Sinh Tố & Nước Ép

10/2 Hẻm 10 Cống Lở, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee