134 - Sinh Tố & Nước Ép
Café/Dessert

134 - Sinh Tố & Nước Ép

216 Nguyễn Phúc Chu, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 23:00
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee