Xofa Café & Bistro - Tống Duy Tân
Café/Dessert

Xofa Café & Bistro - Tống Duy Tân

14 Tống Duy Tân, P. Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
100+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 20:00
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee