Virgo - Chè Một Vị & Xôi Ngô Ngọt - Vạn Phúc
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh

Virgo - Chè Một Vị & Xôi Ngô Ngọt - Vạn Phúc

7 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
100+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0