Vinachao - Cháo Dinh Dưỡng - Định Công Thượng
Quán ăn -Chi nhánh

Vinachao - Cháo Dinh Dưỡng - Định Công Thượng

57 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội
50+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0