Trang Coffee - Đỗ Quang
Café/Dessert

Trang Coffee - Đỗ Quang

36 Ngỗ 26 Đỗ Quang, Cầu Giấy, Hà Nội
10+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0