TOUS les JOURS - Phố Huế
Tiệm bánh -Chi nhánh

TOUS les JOURS - Phố Huế

123 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 21:00
15,000 - 550,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0