The Heartmades - Chè Khúc Bạch Online
Shop Online

The Heartmades - Chè Khúc Bạch Online

112 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội
10+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0