ThaiExpress - Mipec Tower
Nhà hàng -Chi nhánh

ThaiExpress - Mipec Tower

Tầng 1, Tầng 1, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
9đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 90,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0