Royaltea - Trích Sài
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea - Trích Sài

123 Trích Sài, P. Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội
100+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee