Rosemary Kitchen & Sandwicherie - Tô Ngọc Vân
Café/Dessert -Chi nhánh

Rosemary Kitchen & Sandwicherie - Tô Ngọc Vân

60 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội
50+đánh giá trên ShopeeFood
35,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0