Phố - Cà Phê - 46 Cầu Gỗ
Café/Dessert

Phố - Cà Phê - 46 Cầu Gỗ

46 Cầu Gỗ, P. Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
100+đánh giá trên ShopeeFood
07:30 - 22:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0