Ô Mai Loắng - Ô Mai Gia Truyền Online
Shop Online

Ô Mai Loắng - Ô Mai Gia Truyền Online

41 (Cạnh Số 39) Khương Đình, P. Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
100+đánh giá trên ShopeeFood
40,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee