O Coffee Boom
Café/Dessert

O Coffee Boom

11 Trần Huy Liệu, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
08:00 - 22:00
20,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0