Moichi - Pancakes - An Dương
Café/Dessert, Tiệm bánh

Moichi - Pancakes - An Dương

11A An Dương,P. Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
10+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 20:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0