Minh Sun - Tạp Hóa - Vương Thừa Vũ
Shop/Cửa hàng

Minh Sun - Tạp Hóa - Vương Thừa Vũ

146 Vương Thừa Vũ, P. Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
10+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 22:30
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee