Mama Chocolates - Nguyễn Đình Hoàn
Tiệm bánh -Chi nhánh

Mama Chocolates - Nguyễn Đình Hoàn

24 Nguyễn Đình Hoàn, P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
50+đánh giá trên ShopeeFood
150,000 - 275,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0