Konne - Japanese Hakata Restaurant & Café
Nhà hàng

Konne - Japanese Hakata Restaurant & Café

49 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
5đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 1,500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0