Kem Tràng Tiền
Café/Dessert -Chi nhánh

Kem Tràng Tiền

35 Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
999+đánh giá trên ShopeeFood
5,000 - 11,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee