Kem Tràng Tiền
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Kem Tràng Tiền

35 Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
500+đánh giá trên ShopeeFood
5,000 - 11,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0