Kafela
Café/Dessert

Kafela

16 Ngõ 2 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
10+đánh giá trên ShopeeFood
45,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee