IT Cream & Bakery - Nguyễn Tuân
Tiệm bánh -Chi nhánh

IT Cream & Bakery - Nguyễn Tuân

115 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
07:00 - 21:30
35,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0