Indomie Tẩm Đá - Mỳ Trộn - Minh Khai
Shop Online

Indomie Tẩm Đá - Mỳ Trộn - Minh Khai

140 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
10+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0