Hồng Phát - Cơm Gà Online - Thụy Khuê
Shop Online -Chi nhánh

Hồng Phát - Cơm Gà Online - Thụy Khuê

345 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
500+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0