Hà Ỏng Food - Shop Online
Shop Online

Hà Ỏng Food - Shop Online

11/23/165 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
500+đánh giá trên ShopeeFood
40,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0