Gia Huy - Chè Khúc Bạch Online - Hoàng Mai
Shop Online -Chi nhánh

Gia Huy - Chè Khúc Bạch Online - Hoàng Mai

39B Ngõ 120 Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
500+đánh giá trên ShopeeFood
12,000 - 22,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0