Gaia Coffee
Café/Dessert

Gaia Coffee

4TM1 C2, KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0