Fresh Garden Bakery - Linh Đàm
Tiệm bánh -Chi nhánh

Fresh Garden Bakery - Linh Đàm

Ki Ốt 4 HH1B KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
6đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 350,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0