Fresh Garden Bakery - Âu Cơ
Tiệm bánh -Chi nhánh

Fresh Garden Bakery - Âu Cơ

41 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
7đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0