Fresh Garden - 102 Chiến Thắng
Quán ăn -Chi nhánh

Fresh Garden - 102 Chiến Thắng

102 Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội
10+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee