Domino's Pizza - Hàng Gai
Nhà hàng -Chi nhánh

Domino's Pizza - Hàng Gai

5 - 7 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
500+đánh giá trên ShopeeFood
49,000 - 199,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Quét mã để đặt món
trên app Shopee