Đậm Coffee & Tea
Café/Dessert

Đậm Coffee & Tea

Tầng 1 Chung Cư B4 Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0