Daddy Paris - Bánh Ngọt Pháp - Cổ Nhuế
Tiệm bánh -Chi nhánh

Daddy Paris - Bánh Ngọt Pháp - Cổ Nhuế

521 Cổ Nhuế, P. Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
50+đánh giá trên ShopeeFood
5,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0