Cốm Vòng Cô Mận - Trương Công Giai - Shop Online
Shop Online -Chi nhánh

Cốm Vòng Cô Mận - Trương Công Giai - Shop Online

21 Trương Công Giai, P. Dịch Vong, Cầu Giấy, Hà Nội
100+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 20:00
50,000 - 220,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee