Chaebon - Kimbap Ngon Số 1 - Long Biên
Quán ăn -Chi nhánh

Chaebon - Kimbap Ngon Số 1 - Long Biên

50/196/1 Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
20,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0