Cha Go Tea & Caf'e - Tân Mai
Café/Dessert -Chi nhánh

Cha Go Tea & Caf'e - Tân Mai

278 C1 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
999+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 22:00
30,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0