Bún Trộn Bà Hin's - Shop Online
Shop Online

Bún Trộn Bà Hin's - Shop Online

Tòa Nhà Packexim 2, Ngõ 15 An Dương Vương, P. Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
100+đánh giá trên ShopeeFood
35,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0