Breadtalk - Vincom Mega Mall Ocean Park
Tiệm bánh -Chi nhánh

Breadtalk - Vincom Mega Mall Ocean Park

L1-24-25, Tầng L1, Vincom Mega Mall Ocean Park, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội
15,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0