Bếp Mẹ Bông - Chân Gà Sả Ớt Online
Shop Online

Bếp Mẹ Bông - Chân Gà Sả Ớt Online

126 Bạch Mai, P. Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
999+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0