Beany Tea & Coffee
Café/Dessert

Beany Tea & Coffee

144 Tây Trà, Hoàng Mai, Hà Nội
100+đánh giá trên ShopeeFood
08:15 - 22:45
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee