Bánh Bao Tâm An - Shop Online
Shop Online

Bánh Bao Tâm An - Shop Online

141 An Dương Vương, P. Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
4đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0