Al Fresco's - Pizza, Mỳ Ý, Sườn, Steak Bò Bít Tết - 62 Xuân Diệu
Nhà hàng -Chi nhánh

Al Fresco's - Pizza, Mỳ Ý, Sườn, Steak Bò Bít Tết - 62 Xuân Diệu

62 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
100+đánh giá trên ShopeeFood
11:00 - 21:00
50,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0