Zen Tea - Phạm Văn Thuận
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Zen Tea - Phạm Văn Thuận

384 Phạm Văn Thuận, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
999+đánh giá trên ShopeeFood
5,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0