Trà Sữa Anh Yu - Phạm Văn Thuận
Café/Dessert

Trà Sữa Anh Yu - Phạm Văn Thuận

354/6 Phạm Văn Thuận, P. Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
15,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0