Pizza Hut - Big C Đồng Nai
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Pizza Hut - Big C Đồng Nai

Shop 37, Big C Đồng Nai, Xa Lộ Hà Nội, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
999+đánh giá trên ShopeeFood
60,000 - 165,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee