Lotteria - Đồng Nai Lottemart
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Lotteria - Đồng Nai Lottemart

Khu Amarta, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 88,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee